English

קרע בהמסטרינגס Hamstrings tear

חלק מהטיפול בקרע בהמסטרינגס הוא תרגול ריצה. ניתן לתרגל סוגי ריצה שונים תוך שימוש במכשיר ה-Anti Gravity Treadmill אשר מאפשר ריצה תוך נשיאת משקל חלקית מדויקת. במצב בו נשיאת המשקל אינה מלאה, אין חשש לגרימת נזק לשריר וניתן לבצע תרגול איכותי ללא כאב, אשר מזרז את החלמת השריר ומאפשר חזרה מהירה יותר לפעילות מלאה. באמצעות מכשיר ה- Anti Gravity Treadmill ניתן לבצע אימון הפוגות, אימון בעליה הליכה לאחור ועוד.

 

 

 

 

פירוט פציעות ריצה אופיניות והטיפול בהן באמצעות ה Anti gravity treadmill

 סרטונים ומאמרים
ראיון עם יעקב מזרחי – שנה וארבעה חודשים לאחר התאונה הקשה באתיופיה
שיקום של מקצוענים על מכשיר האנטי גראוויטי, לקראת מרוץ טבריה 2013
ליאור אליהו ,קפטן מכבי תל אביב בכדורסל, חוזר לרוץ שבוע לאחר הפציעה בזכות מכשיר ה Anti Gravity Treadmill
מניעת פציעות ספורט (שברי מאמץ
ו- Overuse Injuries) בקרב אצנים.
מניעת פציעות ספורט (שברי מאמץ
ו- Overuse Injuries ) בקרב אצנים.