English

פציעה ברצועות בברך Knee ligament injury

במהלך שיקום לאחר פציעה ברצועות הברך (רצועות צולבות, רצועות צידיות) יש להפחית את העומס המופעל על הברך. בתקופה זו על המתאמן להפסיק לרוץ.

באמצעות מכשיר ה- Anti Gravity Treadmill ניתן להמשיך לרוץ תוך נשיאת משקל חלקית ללא כאב ובכך לשמור על הכושר הגופני ולחזור מהר יותר לפעילות מלאה לאחר ההחלמה.

 

 

 

 

פירוט פציעות ריצה אופיניות והטיפול בהן באמצעות ה Anti gravity treadmill

 סרטונים ומאמרים
ראיון עם יעקב מזרחי – שנה וארבעה חודשים לאחר התאונה הקשה באתיופיה
שיקום של מקצוענים על מכשיר האנטי גראוויטי, לקראת מרוץ טבריה 2013
ליאור אליהו ,קפטן מכבי תל אביב בכדורסל, חוזר לרוץ שבוע לאחר הפציעה בזכות מכשיר ה Anti Gravity Treadmill
מניעת פציעות ספורט (שברי מאמץ
ו- Overuse Injuries) בקרב אצנים.
מניעת פציעות ספורט (שברי מאמץ
ו- Overuse Injuries ) בקרב אצנים.