English

שבר מאמץ - עייפות Stress - fatigue fracture

שבר מאמץ הוא פגיעה בעצם כתוצאה מעומס יתר המופעל עליה. במצב כזה השרירים אינם מסוגלים לעמוד במאמץ ומעבירים את העומס לנקודת החיבור בין השריר לעצם. בנקודה זו נוצר לחץ על המעטפת של העצם ובעקבות זאת "שברונים" קטנים של המעטפת אשר עלולים במידה ולא מפחיתים את העומס, להתפתח לשבר של ממש.

במידה ואובחן שבר מאמץ המתאמן נזקק לתקופה של מנוחה. מכשיר Anti Gravity treadmill מאפשר למתאמן לרוץ תוך נשיאת משקל חלקית וללא כאב. כך ניתן להמשיך את רצף האימונים ולשמור על היכולת גם בתקופת ההחלמה מהשבר.

 

 

פירוט פציעות ריצה אופיניות והטיפול בהן באמצעות ה Anti gravity treadmill

 סרטונים ומאמרים
ראיון עם יעקב מזרחי – שנה וארבעה חודשים לאחר התאונה הקשה באתיופיה
שיקום של מקצוענים על מכשיר האנטי גראוויטי, לקראת מרוץ טבריה 2013
ליאור אליהו ,קפטן מכבי תל אביב בכדורסל, חוזר לרוץ שבוע לאחר הפציעה בזכות מכשיר ה Anti Gravity Treadmill
מניעת פציעות ספורט (שברי מאמץ
ו- Overuse Injuries) בקרב אצנים.
מניעת פציעות ספורט (שברי מאמץ
ו- Overuse Injuries ) בקרב אצנים.