English

שיקום

שיקום אורטופדי
מכשיר ה-Anti Gravity Treadmill מאפשר זרוז של תהליך השיקום האורטופדי בכל המקרים בהם המטופל אינו יכול או אינו רשאי לשאת משקל מלא על הגפה לאחר פגיעה או ניתוח.

קרא עוד

נשיאת משקל חלקית מבוקרת באמצעות מכשיר ה- Anti Gravity Treadmill פותחת אפשרויות רבות בשיקום נוירולוגי.

קרא עוד

מכשיר ה- Anti Gravity Treadmill מאפשר שיפור היכולת הקרדיו-וסקולרית בצורה מבוקרת ובטוחה. הליכה תוך נשיאת משקל חלקית מאפשרת לשלוט על המאמץ אותו מפעיל המטופל תוך כדי הליכה.

קרא עוד

מכשיר ה- Anti Gravity Treadmill מתאים לשיקום נוירולוגי ואורטופדי של ילדים שמשקלם מעל 40 ק"ג.

קרא עוד

מסילת הליכה המאפשרת תרגול מופחת משקל, פועלת ביחידה לפיזיותרפיה בבית החולים לוינשטיין