English

שיקום לב

שיקום לב

מכשיר ה- Anti Gravity Treadmill מאפשר שיפור היכולת הקרדיו-וסקולרית בצורה מבוקרת ובטוחה. הליכה תוך נשיאת משקל חלקית מאפשרת לשלוט על המאמץ אותו מפעיל המטופל תוך כדי הליכה. שליטה זו, בנוסף לשליטה על המהירות ועל השיפע של מסילת ההליכה, מאפשרת בקרה מלאה על המאמץ אותו עושה המטופל במהלך ההליכה. השימוש ב- Anti Gravity Treadmill הינו בטוח לחלוטין וגם במצבים בהם שליטת המטופל על תנועות הגפיים התחתונות אינה טובה אין אפשרות ליפול במהלך הטיפול. המטופל נמצא בסביבה טיפולית בטוחה לחלוטין, דבר שמאפשר לו תרגול איכותי ללא חשש מנפילה.

ניתן לשלוט על הפרמטרים הבאים בכל עת במהלך האימון:
הפחתת העומס המופעל במהלך ההליכה בטווח שבין 20%-100% ממשקל הגוף ביחידות של 1%.
שינוי המהירות ביחידות של 0.1 קמ"ש.
שינוי השיפוע ביחידות של 1%.

השימוש במכשיר ה- Anti Gravity Treadmill מאפשר למטופלים אשר אינם מסוגלים לבצע תרגול בהליכה לאחר ארוע לבבי, לא לוותר על תרגול חשוב זה ולבצע אותו בתנאים אשר מתאימים במדויק למצב הבריאותי שלהם, תוך אפשרות לשינוי תמידי של כל הפרמטרים (מידת נשיאת המשקל, מהירות, שיפוע) במהלך האימון ובכך להשיג שליטה מכסימלית על האימון.

המכשיר מאפשר קיום הפסקות במהלך האימון בהתאם לצורך ע"י לחיצה על כפתור ה-Pause . בכך יכול המטופל להפסיק את האימון לפרק זמן קצר לצורך מנוחה, לשמור על כל הנתונים (מרחק, צריכת קלוריות ועוד) ולהמשיך את האימון מאותה נקודה.

המכשיר נוח מאד לשימוש (הכניסה והיציאה מהמכשיר קלות ופשוטות), מאפשר אימון בטוח לחלוטין ללא חשש מנפילות , מגוון מאד את אפשרויות האימון ופותח פתח למטופלים שעד כה נמהעו מאימון ע"ג מסילת הליכה עקב בעיות שונות (חוסר בטחון בהליכה, הפרעות בשיווי המשקל, כאבים במפרקי הגפיים התחתונות, עודף משקל וכד') לבצע שיקום לב איכותי ברמה גבוהה.

סרטונים ומאמרים
Effects of Lower Body Positive Pressure on Cardiovascular Responses During Walking in Elderly Women.