English

שיקום נוירולוגי

שיקום נוירולוגי

נשיאת משקל חלקית מבוקרת באמצעות מכשיר ה- Anti Gravity Treadmill פותחת אפשרויות רבות בשיקום נוירולוגי. באמצעות המכשיר ניתן לבצע תרגול פונקציונל מוקדם מהרגיל בתרגול הליכה ושיפור שיווי המשקל, ובכך לקדם מאד את השיקום במקרים של פגיעות נוירולוגיות מגוונות. המכשיר מתאים לטיפול במקרים הבאים:
 • ארוע מוחי (CVA)
 • פרקינסון
 • טרשת נפוצה
 • פגיעות ראש וחוט השדרה Head and Spinal Cord injuries / disorders
 • הפרעות בשיווי המשקל
השימוש ב- Anti Gravity Treadmill הינו בטוח לחלוטין וגם במצבים בהם שליטת המטופל על תנועות הגפיים התחתונות אינה טובה אין אפשרות ליפול במהלך הטיפול. המטופל נמצא בסביבה טיפולית בטוחה לחלוטין, דבר שמאפשר לו תרגול איכותי ללא חשש מנפילה.

השימוש במכשיר מאפשר:

 • תרגול נוירומוסקולרי ותרגול שיווי משקל בעמידה ובהליכה.
 • שיפור השליטה הנוירומוסקולרית ואת השליטה המוחית בתנועות (Brain Plasticity).
 • תרגול הליכה: שליטה על גודל הצעד, שיפור איכות ההליכה, שיווי משקל בתנועה ועוד.
 • שיפור הבטחון בהליכה באמצעות תרגול בסביבה בטוחה.
 • תרגול הליכה בעומסים משתנים של נשיאת משקל, מהירות ושיפוע.
 • מניעת חולשת שרירים וירידה במסת השריר הנובעת מחוסר שימוש בשרירים.
 • תרגול לפרקי זמן ממושכים יותר.

מחקרים הוכיחו כי במקרים של ארוע מוחי (CVA). תרגול מוקדם של הליכה משפר את איכות ההליכה בטווח הארוך. באמצעות השימוש במכשיר ה- Anti Gravity Treadmill, ניתן לתרגל הליכה סמוך מאד לקרות הארוע ובכך לשפר את איכות ההליכה ואת איכות חייו של המטופל.

 

סרטונים ומאמרים
anti gravity treadmill לאימון חולי פרקינסון
שיפור יציבות ועצמאות לחולי טרשת נפוצה בעזרת Anti Gravity Treadmill
שימוש ב- Anti Gravity Treadmill בטיפול פיזיותרפי במטופלת עם Spinal Cord Injury ו-Spinal Stenosis.
שימוש ב- Anti Gravity Treadmill לטיפול בהפרעות הליכה עקב Polio.