English

ספורט

פציעות ספורט
מכשיר ה-Anti Gravity Treadmill מאפשר התחלה מוקדמת של נשיאת
משקל בתהליך השיקום מפציעות ספורט של הגפיים התחתונות באמצעות
הפחתת משקל הגוף ובכך הפחתת העומס המופעל על האיבר הפצוע.

קרא עוד

מכשיר ה- Anti Gravity Treadmill נותן אפשרות לשפר את
היכולת האירובית תוך הקטנת הסיכון לפגיעות מאמץ.

קרא עוד